Komen in het kader van een uitwisselings programma

Je wilt een tijdje studeren aan de Universiteit van Lille, in het kader van een uitwisselingsprogramma (Erasmus+, ISEP, BCI...), of een overeenkomst, een Erasmus Mundus programma, of voor een dubbel diploma?

De uitwisselingsprogramma’s voor studenten zijn vastgelegd in een overeenkomst, gesloten tussen de Universiteit van Lille en één of meerder buitenlandse instellingen. Deze overeenkomsten zijn gebaseerd op de volgende principes:

 • Vrijstelling van collegegeld aan de Universiteit van Lille
 • Erkenning en validatie van de opleidingen aan de Universiteit van Lille door je oorspronkelijke universiteit (After the Mobility Form (Statement Form) en het originele transcript of records 

Dit zijn de belangrijkste uitwisselingsprogramma’s waar de Universiteit van Lille aan deelneemt:

 • Erasmus+ (Europa)
 • Erasmus+ internationale credit mobiliteit (buiten Europa)
 • BCI (Canada)
 • ISEP (buiten Europa)
 • MAUI (USA)
 • AEN (Australië).  


Opleidingen en lessen onderwezen in het Engels

Hoe kan je je aanmelden?

(Procedure stand by)

 • Je moet eerst geselecteerd zijn door je eigen universiteit
 • Wanneer je geselecteerd bent, wordt je verzocht het inschrijfformulier van de Universiteit van Lille in te vullen, en naar het volgende adres sturen en het volledige dossier te sturen naar het aangegeven adres, naar gelang je studierichting incominguniv-lillefr
 • Is je dossier door UDL geaccepteerd, dan ontvang jeeen bevestiging per e-mail.

Komst voorbereiden (visum, huisvesting, rooster, lessen Frans...)