Platformen en infrastructuren

De Universiteit van Lille en de onderzoekers in de streek delen hun zware wetenschappelijke uitrustingen en infrastructuren, om deze toegankelijker te maken voor de universitaire- of privé- sector.

16 platformen en infrastructuren

Genomica platform gewijd aan de analyse van de genoom en de transcriptoom voor onderzoekteams uit de universitaire- of privé- sector.

De nabijheid van fundamenteel onderzoek en klinisch onderzoek, waaraan de platformactiviteiten een grote bijdrage leveren, heeft geleid tot de opstelling van innoverende zorgprotocolen.

Met de verschillende locaties heeft het platform proteomics en massaspectrometrie, de problematiek voortvloeiende uit proteomics, glycomics en metabolomics analyseresultaten van complexe monsters, de capaciteit om de huidige analysetechnieken te perfectioneren.

Bilille biedt een scala aan uiteenlopende plaatselijke dienstverleningen, van advies tot begeleiding in onderzoeksprojecten.

Naar de website van het platform Bilille

 

 

Verspreid over verschillende locaties groepeert Bioimaging Center Lille een technisch geavanceerd geheel op gebied van beeldvorming en cystometrie gewijd aan de cel - & weefselbiologie, maar ook aan de kleine knaag- en waterdieren. Het platform heeft het GIS IBISA keurmerk, maar is ook ISO9001 gecertificeerd, en op nationaal gebied erkend voor zijn expertise; heeft financiële steun gekregen van het programma “Investering in de Toekomst” (Investissement d’Avenir, met keurmerk Equipex ImagInEx BioMed).

Het preklinische beeldvormingsplatform beschikt over een micro-TEP en een micro- MRI 7T voor het morfologisch- en functioneel onderzoek van knaagdieren (ratten, muizen) en een open IRM 0.2 T voor anatomisch onderzoek bij grote dieren (schaap, varken).Het klinisch onderzoekplatform beschikt over een 3T MRI voor klinisch onderzoek, en twee klinische TEP voor onderzoek van groepen patiënten of vrijwilligers (cohorten).

Het platform experimentele hulpbronnen biedt de mogelijkheid verschillende diermodellen onder te brengen en te testen onder gecontroleerde voorwaarden binnen gespecialiseerde platformen. Het houden van knaagdieren wordt ook voorgesteld op opsluitingsniveau, van A1 tot A3, volgens de van kracht zijnde Europese voorschriften.

De infrastructuren maken de verkenning van het gedrag en het metabolisme mogelijk, maar ook onderzoek naar specifieke kenmerken. Voor ieder project worden de onderzoekteams                      begeleid bij de opstelling van een ethische benadering, in overeenstemming met de principes voorgeschreven door de 3R regel (Reduce, Refine, Replace).

Het technologisch aanbod en kennis van de platformen Biologie, Biotechnologie, landbouw- en voedingsmiddelen staat centraal bij het fundamenteel- en toegepast biologie, op de grens van scheikunde, natuurkunde en informatica. Deze platformen gebruiken oorspronkelijke technologische ontwikkelingen als basis, en bieden de wetenschappelijke-, universitaire- en privésectoren in de metropool van Lille een unieke expertise en kennis op gebied van structurele- en functionele analyse op moleculaire-, cellulaire- en biotechnologische schaal.


Naar de website van de platformen Biologie, Biotechnologie, landbouw- en voedingsmiddelen

Het platform Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR), verdeeld over 4 geografisch verspreide locaties, stelt de wetenschappelijke gemeenschap een breed scala aan voorzieningen ter beschikking, voor onderzoek naar vaste en vloeibare monsters op basis van hun magnetische eigenschappen.

De sector chemie-materialen beschikt over een uitgestrekt park voor geavanceerde synthese en karakterisering, geopend op een breed scala van universitaire onderzoeksactiviteiten en samenwerkingen. Zijn platformen zijn op nationaal en internationaal niveau erkend voor zijn zeer geavanceerde instrumenten, maar ook voor zijn expertise en knowhow op gebied van chemische- en structurele analyse. Ondergebracht door Instituut Michel-Eugène Chevreul zijn ze een uitgelezen locatie voor methodologische- of technologische ontwikkelingen, en bevorderd de convergentie van vele wetenschappelijke onderzoeken in samenwerkingsverband.

Toegang tot de website van de platformen wetenschappen en technologieën, sector chemie-materialen

Het technologische aanbod, en de bevoegdheden van de mechanica- en civiele techniek platformen staan centraal bij de fundamentele- en toegepaste onderzoeksactiviteiten van vaste en vloeibare stoffen, op de grens van wiskunde en natuurkunde. Op basis van oorspronkelijke metrologische ontwikkelingen, bieden deze platformen de wetenschappelijke-, universitaire- en privésectoren in Lille een unieke expertise en knowhow op gebied van natuurkundige analyse, voor een uitleg van begrippen als turbulente stroming, mechanische materiaalproblemen, tribologie en het gedrag van civiel-technische structuren op langer termijn... Kan breed toegepast worden op gebieden als transport, energie, milieu...


Toegang tot de website van de platformen wetenschappen en technologieën, mechanische- en civieltechnische sector

De milieuwetenschappen bieden een expertise en uitrustingen van hoge kwaliteit, bestemd voor universitaire onderzoekteams en de industriële gemeenschap. Deze middelen ter observatie van de atmosfeer, het klimaat, het zee- en kustmilieu, de monitoring van biodiversiteit en de teelt van plantensoorten dekken het milieuthema (satellietwaarnemingen, maar ook waarnemingen op gebied van fysicochemische atmosfeer, astrofysica, oceanologie, milieu...). Enkele platformen maken deel uit van nationale netwerken (CNRS, CNES...). Zij bieden tevens hun expertise en raad aan lokale overheden, maar ook aan regionale- en nationale bureaus en verenigingen.


Toegang tot de website van de platformen wetenschappen en technologieën, sector milieuwetenschappen

De sector Informatie- en communicatietechnologieën stelt aanzienlijke technische middelen van hoog niveau ter beschikking aan onderzoekers, en universitaire en industriële partners. Deze geavanceerde apparatuur is essentieel voor de evolutie van innoverende onderzoeken, en dekt een breed aanbod, dat gaat van ontwerpinstrumenten, vervaardiging en karakterisering van nano-onderdelen en telecommunicatiesystemen, tot interactie en beeld. Enkele platformen behoren tot het Franse nationale netwerk van grote technologische onderzoekcentrales.


Naar de website van de platformen wetenschappen en technologieën, sector Informatie- en communicatietechnologieën

Digitale simulaties en Supercomputing zijn instrumenten van essentieel belang om innovatief en competitief te blijven. Ze worden dan ook in het onderzoekactiviteitencentrum bij vele onderzoekeenheden gebruikt. Deze omvatten de digitale methoden in wiskunde, informatica, parallel gedistribueerde verwerking en verschillende gebieden gespecialiseerd in zoals natuurkunde, chemie, mechanica, elektronica, biologie... Deze activiteiten steunen op een compleet aanbod van hoog niveau, waaronder een kenniscentrum voor supercomputing en een productienetwerk, rekenrooster (Grid’5000), het simulatiehuis en een internationale master.


Naar de website van de platformen wetenschappen en technologieën, sector Supercomputing

Innovatie in Digitale en Interactieve Visuele Omgevingen (IrDIVE) is de technologische ondersteuning voor de ontwikkeling voor Visuele Wetenschappen en culturen, en het wetenschappelijk programma “Interdisciplinary Cluster for the Advancement of Visual Studies (iCAVS)” op de locatie Plaine Images in Tourcoing.

The irdive platform website

Het Universitaire Gegevensplatform van Lille (PUDL) ondersteunt de kwantitatieve onderzoeken op gebied van sociale- en menswetenschappen. Heeft als doel het gebruik te bevorderen van grote onderzoeken, gegevensbestanden, indicators en andere op kwantitatieve wijze behandelde SHS gegevens.

De PUDL is onderdeel van PROGEDO, het zeer grote onderzoekinfrastructuur gewijd aan de productie en beheer van gegevens op gebied van sociale- en menswetenschappen

«Lillometrics», het bibliometrie platform van Lille, heeft als missie de wetenschappelijke productie van partners te analyseren, om de zichtbaarheid ervan te verhogen. Zij stelt de verzamelde publicatiegegevens in iedere instelling beschikbaar. Deze onbewerkte gegevens worden op individueel niveau verzameld en vervolgens geconsolideerd, gedeeld en geanalyseerd naar gelang de verschillende gedetailleerdheidsniveaus, en volgens verschillende criteria. Voor zover de wetten betreffende Intellectueel eigendom en persoonlijke gegevens dit toelaten, bevordert het platform de opening en interoperabiliteit van onbewerkte gegevens met andere toepassingen voor onderzoeken (onderzoekersgidsen, internationale bibliografische- en bibliometrische bestanden, open archieven…), met als doel de onderzoekzichtbaarheid te vergroten, en de betrouwbaarheidscontrole van publicatiegegevens te verdelen.